Reviews

PL: “Prosa Profana” jest w pewnym sensie nieformalną kontynuacją znakomitej “Guernica Macrocosmica”, wydanej w 2003 roku przez Eibon Records. Tamta płyta zawierała ambientowe wariacje na temat popularnych radzieckich piosenek sprzed kilkudziesięciu lat. Oleghowi Kolyadzie udało się w niezwykły sposób uchwycić nostalgię, tęsknotę za tamtymi czasami, niekoniecznie za ustrojem wówczas panującym, lecz raczej za czasem dzieciństwa, z którego pozostały strzępy wspomnień, niejednokrotnie zawierające się w zwrotkach i refrenach ówczesnych szlagierów.

Także i mnie, słuchając “Guernica Macrocosmica” przed oczami przemykały migawki zdarzeń, o których nie myślałem już od wielu lat, przypomniało mi się, zarówno to, co wtedy usłyszeć można było w radiu czy telewizji, ale i momentykiedy ganiało się z kumplami po ruinach przedwojennej willi (dziś stoi tam warsztat samochodowy), pierwszy łomot spuszczony przez bandę, która zwaliła się z sąsiedniego osiedla, zamieszanie pod oknami podczas pochodu pierwszomajowego, lądowanie a la kamikaze w chaszcze pełne pokrzyw podczas gry w chowanego itp. To były najpiękniejsze lata mojego życia, życia większości rówieśników i fakt, kto wtedy rządził i jak rządził nie miał tak naprawdę żadnego znaczenia.

Na “Prosa Profana” do Olegha dołącza Davide Borghi z Albireon wspomagając Ukraińca śpiewem i grą na mandolinie. Płyta kontynuuje drogę obraną na “Guernica Macrocosmica”, choć nie sposób nie zauważyć, że mniej tu sampli zaczerpniętych z zewnątrz, ze starych nagrań, płyt itp. Większość wokalnej roboty wykonuje tu właśnie Davide, śpiewając, powiedziałbym, z antygwiazdorską manierą. Często niedbale, gubiąc melodię, nie bojąc się nieczystości. Ale przy tym tkwi tu tak charakterystyczna dla Davide – i muzyki Albireon w ogóle – szczerość, prostota i naiwność tak nieprzystająca do współczesnych czasów. Między innymi tym zawsze mnie ujmowała muzyka tego zespołu, a w “Prosa Profana” Włoch wnosi to, co w twórczości Albireon jest najistotniejsze.

Lecz przede wszystkim to płyta First Human Ferro. Olegh Kolyada zaprojektował cały koncept, zaaranżował i wyprodukował “Prosa Profana”, album według informacji prasowej poświęcony właśnie nostalgii wynikającej z braku uczciwości i harmonii w czasach, w których przyszło nam żyć. Nie piszę, że “skomponował”, ponieważ większość utworów tak naprawdę stworzona została lata temu przez kogo innego – Olegh przerabia je na swoja modłę opierając kompozycje na klawiszowych, prawie zawsze zatopionych w pogłosie plamach i samplowanych strzępach starych utworów, nierzadko wzbogacając muzykę o instrumenty takie jak gitara akustyczna czy elektryczna, mandolina, pianino, smyczki oraz klawesyn. Płyta ma przyjemny posmak retro, melodie i aranżacje bywają zgoła niedzisiejsze, niejednokrotnie można zauważyć celowy afront względem nowoczesnych środków wyrazu. “Prosa Profana” oczywiście brzmi bardzo dobrze, ale to tylko narzędzie pomagające uzyskać jasno określony cel.

Ta płyta często jest jak małe dziecko, które nie potrafi przez dłuższą chwilę skoncentrować swojej uwagi na jednym elemencie. Czasem pojawia się jakiś fragment, szybko jednak znikając w auralnej toni. Czasem wkrada się motyw pozornie nie pasujący do całej tej układanki. Wszystko jednak okrywa całun dźwiękowej mgły, podobnej do tej, która wchłania najwcześniejsze, nierzadko najpiękniejsze wspomnienia. Jedni piszą pamiętniki, inni dokumentują wszystko zdjęciami. Olegh Kolyada przekuwa przeszłość w muzykę. I mi się ta droga podoba. Tak jak podoba mi się “Prosa Profana”.

ENG: “Prosa Profana” is in a sense an informal continuation of the excellent “Guernica Macrocosmica” album published in 2003 by Eibon Records. That release contained ambient variations of popular Soviet songs from a few decades before. Olegh Kolyada, in an extraordinary way, succeeded in capturing nostalgia, a longing for those years, not necessarily with regard to the prevailing political system, but rather a time of childhood, from which only some shreds of memories remain, often hidden inside the verses and choruses of hit songs from those times.

While listening to “Guernica Macrocosmica” such snapshots of the past also flashed before my eyes, the events of which I haven’t thought about for many years. I remembered what I listened to on the radio or watched in television back in those days, but also the moments of playing with some buddies in the ruins of a pre-war villa (now turned to a garage), the first thrashing I got by a crazy crew from another district when they visited our neighbourhood, the fuss going on under my windows during the 1st of May parade, landing kamikaze-style in a thicket full of nettles during a game of hide and seek, and many other things. Those were the best years of my life, as well as of the majority of my peers, and who was in power back then didn’t really matter.

On “Prosa Profana” Olegh is joined by Davide Borghi of Albireon. Davide supports the Ukrainian artist by singing and playing the mandolin. The CD continues the path taken on “Guernica Macrocosmica”, although it is impossible not to notice that fewer “external” samples and extracts from old recordings have been used this time. Most of the vocal work is performed by Davide who sings with, I’d say, an anti-star manner. Often carelessly and out of tune, and not being afraid of it. But at the same time there’s this specific for Davide – and Albireon’s music in general – honesty, simplicity and naivety so unsuitable for these modern times. The music of this band always charmed me, and the Italian artist brings all that is essential in Albireon’s creativity into “Prosa Profana” .

But above all, this is a First Human Ferro album. Olegh Kolyada designed the whole concept, arranged and produced “Prosa Profana” – according to the press release an album dedicated to nostalgia which is the result of lack of integrity and harmony in the era which we live in. I do not write that the music was actually “composed” by Olegh because most of the tracks were really created years ago by someone else – Olegh transforms them into his own creations based on the synth soundscapes, almost always embedded in a reverberation and sampled snatches of old songs. But the music is often enriched by such instruments as electric or acoustic guitars, mandolin, piano, strings and harpsichord. The album has a nice retro flavour, its melodies and arrangements are often quite old-fashioned, and sometimes a deliberate affront towards the means of expression of the XXI-century can be discerned. “Prosa Profana” certainly has a very good sound, but it is only a tool that helps reach a clearly defined purpose.

This album often resembles a little child, unable to concentrate on a single element for a long period of time. Sometimes a theme appears, but it soon vanishes in the album’s aural depths. Sometimes a fragment which apparently doesn’t fit into the general puzzle creeps between the sounds. But all is covered by the shroud of a mist of sound, similar to the one that absorbs our earliest and often most beautiful memories. Some people keep diaries, others document their life with photos. Olegh Kolyada shackles the past in music. And I like this attitude. Just as I like “Prosa Profana”.

by stark (santa sangre)
Source URL: http://santasangremagazine.wordpress.com/2013/01/06/first-human-ferroalbireon-prosa-profana-pleng/

L'incontro fra il musicista Olegh Kolyada (First Human Ferro e Ode Relicta i suoi progetti pi? importanti) e gli Albireon si consuma nello spazio di alcuni anni, tempo necessario al lungo lavoro occorso per l'ultimazione di “Prosa Profana”. Una collaborazione che, concretamente, non tocca nei risultati le sonorit? dark ambient post industriali dell'artista ucraino e cita solo in brevi parentesi la fase “post folk” del gruppo di Davide Borghi. Immagino le decine di invii di registrazioni di ogni tipo, parti strumentali prima aggiunte e poi cancellate, idee definitive che poi diventano punti di partenza. E' un album fatto di sedimenti, di momenti sovrapposti ad altre situazioni simili e contrarie. Olegh Koyada ? stato l'ideatore fondamentale del progetto, curando la parte tecnica, gli arrangiamenti, gli spezzoni riutilizzati presi anche da vecchi nastri e vinili contenenti canzoni e musiche del periodo sovietico. Ci ha aggiunto poesie, altri sample da colonne sonore e composizioni di autori importanti, strumenti acustici, archi e pianoforte. Agli Albireon il compito della straniata recitazione dei testi in italiano (davvero emotivamente pericoloso quello di “Eye-Deep In Hell”), dell'editing di campionamenti e dell'aggiunta di altri strumenti (Borghi suona pure un mandolino!). Tutte queste fonti sonore creano una musica profonda, quieta e luminosa ma non priva, in alcuni brani, di una cappa di tristezza e pessimismo. “Prosa Profana” ? un concept album di multiforme psichedelia introspettiva, in cui ambient su tinte dark, attitudine folk e non sporadici momenti art-rock anni '70 si vengono incontro. Forse “profano” sia di nome che di fatto ma, soprattutto, un concept coraggioso, fuori dal tempo e, in varie sfumature, di semplice e invidiabile umanit?.

by Gianfranco Santoro (Ascension zine)
Source URL:

Vor einigen Jahren kündigte OLEGH KOLYADA im NONPOP-Interview (hier nachzulesen) bedauernd an, dass er aufgrund seiner Doktorarbeit in Zukunft wohl nicht mehr so viel Zeit in Musik investieren könne. Ich weiß nicht, wie viele Alben er ohne Promotion veröffentlichen würde, aber auch so gehört er zu den fleißigsten Musikern, die ich kenne. Gerade sind nahezu parallel drei CDs seiner unterschiedlichen Projekte erschienen, welche wir hier nach und nach vorstellen werden. Zunächst geht es um FIRST HUMAN FERRO (FHF), die Dark Ambient-Abteilung des Ukrainers aus Zhytomyr. Um mit FHF unterschiedliche Stimmungen erfassen zu können, hat OLEGH im Jahr 2003 eine Zweiteilung eingeführt: FHF NOSTALGHIA steht für nostalgische, melodiöse Musik, FHF REALIA für alle eher genretypischen Dark Ambient-Experimente. Für "Prosa Profana" kommt die nostalgische Variante zum Zuge, inklusive der passenden Gäste: Mit ALBIREON hat OLEGH KOLYADA schon auf einem Album seines Hauptprojektes ODA RELICTA ("Czarstvo Dukha", 2008, Besprechung) zusammen gearbeitet. Und wenn es um Nostalgie geht, sind die italienischen Neofolker, die mich häufiger an 70er-Jahre-Folk und SIMON & GARFUNKEL erinnern, genau richtig am Platz. Das Konzept ist also klar: Alles dreht sich um Frage, ob nicht in der Vergangenheit doch Vieles besser war, harmonischer und ehrlicher. Und ob parallel dazu in der heutigen Zeit nicht viele Werte in Konsum und Gleichgültigkeit untergehen. Entsprechend ist das hübsche Booklet aufgemacht, mit alten Fotos und Stilleben. Stilgerecht ist das Album einem Verstorbenen gewidmet, nämlich OLEGHs Vater.

Wie ansonsten hauptsächlich für ODA RELICTA packt der Ukrainer für diese Veröffentlichung seine Mischkünste aus und verschachtelt eine Reihe von Originalklängen zu Soundbetten, unter anderem russische Popschlager der 70er und 80er, auf DEBUSSY und MARLENE DIETRICH basierende Improvisationen und Leitmotive aus Sowjetfilmen ("Autumn Marathon", 1979 und "The Star Boy", 1983). Das ZHYTOMYR CHAMBER ORCHESTRA steuert Instrumente bei, allerdings 'posthum' – die Aufnahmen stammen vom Anfang des Jahrtausends. Und ALBIREON liefern einige Kompositionen und natürlich vor allem die Stimme von DAVIDE BORGHI. Ein Wind der Vergangenheit weht durch die gesamte Produktion, im Opener ("Every Time I Turn Around", 01) wortwörtlich, dazu knistert Vinyl und ein altes Piano verbreitet die wehmütige Atmosphäre eines Salons, der schon bessere Tage gesehen hat. Dazu passt wunderbar die Stimme von DAVIDE BORGHI, dessen Italienisch für mich per se etwas Nostalgisches ausstrahlt. Im Hintergrund hängen undefinierbare Drones, vermutlich aus den oben genannten Originalquellen erzeugt; ein Dark Ambient-Bett, das den Eindruck eines Lufthauchs aus Stimmen und Tönen erweckt. Zwischendurch lange Instrumentalstrecken, und mit einem traurigen Piano geht dieses erste Stück auch zu Ende. "Old Friend At Dusk" (02) ist etwas ungemütlicher, ein bedrohlicher Mischmasch aus Rezitation und Gesang, gleichzeitig und mit demselben Text, die Stimmen verfremdet. In der Mitte taucht zum ersten Mal eine postrockige und ebenfalls wehmütige E-Gitarre auf, die noch häufiger vorkommt, der Gesang wechselt und wird verträumter, luftiger. "Recurrent Nothing" (03) bleibt rein instrumental, ein gleißendes und leicht industrielles Soundbett, eher vergleichbar mit den jüngsten Veröffentlichungen von FHF, Richtung Weltall und Sternenstaub; hier leicht schleppend wie eine sterbende Galaxie. Besonders eindringlich schimmert "Die Niemandsrose" (04), eine englische Übersetzung des Originalgedichts von PAUL CELAN. Spinettklänge, voller Spinnweben und Staub, die englischen Vocals schweben durch eine seltsame, verlassene Landschaft. Auch weitere Songs wie die DEBUSSY-Interpretation (07) oder die noisige, verrauschte Übertragung aus der Vergangenheit (08) setzen das selbst gestellte Thema perfekt um.

Wäre "Prosa Profana" ein Deutschaufsatz, wäre OLEGH sicher Klassenbester. Nostalgie, diese unbestimmte Sehnsucht nach Vergangenem, zieht sich durch jeden einzelnen Ton, egal ob es die Dark Ambient-Parts oder die songähnlichen Teile mit meist italienischem Gesang sind. Sehr majestätisch und an manchen Stellen vergleichbar mit dem mysteriösen und ebenfalls sehr nostalgischen Sound von Ô PARADIS (insbesondere auf "Cuando El Tiempo Sopla", 2007, Besprechung). Wieder einmal ein Beweis für OLEGHs genialisches Händchen, wenn es darum geht, mit einzigartigen Mischkünsten entsprechende Stimmungen zu erzeugen.

by Michael We. (NonPop)
Source URL: http://www.nonpop.de/nonpop/index.php?mkey=FIRST-HUMAN-FERRO-feat-ALBIREON&type=review&area=1&p=articles&id=2073

Oneiric. This is the first adjective that comes to my mind thinking about PROSA PROFANA, the latest First Human Ferro CD which features on all the tracks the Italian project Albireon. Davide Borghi already collaborated with on his second Oda Relicta album and on this one took care of the vocals and the lyrics. Olegh made the music parts using old records (ex-Soviet recordings by Ariel, Tsvety, Sinyaya Ptitsa, V.Obodsinskiy) and improvising on Cl.Debaussy and M.Dietrich songs and ex-Soviet 'Autumnal Marathon' and 'The Star Boy' motion pictures. He prepared some sketches and Davide wrote the lyrics. Dedicated to Olegh's father who passed by three years ago, PROSA PROFANA deals with melancholy and nostalgia born also from difficult relationships. The human behavior is under the magnifying lens and what's evident is the feeling of loss and defeat. All the tracks sound like a reversed collage of old tunes where Davide sings giving the impression to be in trance. If you're looking for melody or songs with a classic structure with a refrain, you won't find much of that as they focused their efforts on the album's atmosphere. Try to imagine yourselves floating on the sea at night after something bad happened to you and think about the feelings you could have.

by Maurizio Pustianaz (Chain D.L.K.)
Source URL: http://www.chaindlk.com/reviews/?id=6780

Ripetete all’infinito Om Mani Padme Hum, entrate nel Mantra, entrateci fino in fondo ipnotizzati ed il Buddha vi proteggerà, grazie ad un Mantra, quello di Cenresig.

Affidate il canto ad un monaco dalla voce profonda, chiudete gli occhi rilassandovi, aprite l’occhio segreto, i chakra, ed il gioco è fatto.

La musica è un linguaggio, lo trovate scritto nel Cosmo, tra testi sacri, nelle arcaiche tradizioni orali aymara o tibetane, indiane, cinesi, nipponiche, cattoliche, sufi; la musica è un linguaggio con gli Dei pagani, il Dio unico di chi lo vuole solo e universale, il linguaggio con cui, umili, possiamo e dobbiamo rivolgerci agli spiriti superiori, umili perché sono il nostro speculo celeste, la proiezione della nostra essenza migliore, o peggiore…

Ascoltate proprio il finale, “Prosa Profana”, perfettamente creata da Olegh per dare la parvenza di un mantra, esteticamente bella come lo sono le dita di una mano nel pizzicare le corde di un violoncello, plastiche, immortali, come lo sono le labbra che soffiano delicate le bolle di sapone, protese in avanti con il timore di spezzare una magia fragile.

Tutta la musica ideata da Olegh Kolyada (Oda Relicta o Kostolomo in una parte importante di carriera del russo) è un filtro colto e mistico, ideale figlio di Arvo Paart, dei Romowe Rikoito, della scuola slavonica del neofolk dotto e classicista che camminando verso occidente, passando nel Baltico di Arvo Paart incontra la Scandinavia di Deutsch Nepal, scende giù fino al Mediterraneo, incontra Albireon, il nostro piccolo Davide Borghi, piccolo perché il suo mondo è fragile, da osservare dietro una teca di cristallo, quelle teche apposta per collezionare minuterie preziose, diafane.

Una coppia conciliabile con difficoltà che in “Prosa Profana” riesce invece ad esaltare le caratteristiche di ognuno.

“Un inferno mi hai lasciato, come un regalo sul comodino”…

Nel mondo di Albireon le piccole cose del quotidiano sono la minuteria indispensabile per capire la vita: è la prima frase di “Every Time I Turn Around (Another Year Is Over)”, composta da Claude Debussy, riarrangiata da Davide ed Olegh insieme alla Zythomir Chambre Orchestra, altre figure compaiono al fianco dei due musicisti nell’album, ma in questo brano le sinergie coinvolte sono l’esempio di quanta passione ci sia nel comporre, passione anche emotiva, una degenerazione umana per alcuni filosofi, una chiave dell’istinto per altri, sicuramente una somma di dolori e gioie, di forte elaborazioni interiori che portano l’uomo ad aprire il proprio io al mondo anche soffrendoci.

Ed è grande la sofferenza di questo piccolo mondo che si evince dai testi, quel mondo che Albireon nasconde dietro le sue teche di cristallo, rotte nel volersi ancora solo in “Recurrent Nothing” da parte di Olegh in questo brano che rompe le piccole, oniriche bolle precedentemente create, un lento cammino su tensioni industriali, percezioni di altre sensazioni, non definibili, soffocate dall’aura asfissiante del suono che strangola la chitarra, dolente, morente.

Basta intingere la cannula nel liquido, portarla davanti alle labbra, soffiare dolcemente ed ecco di nuovo la bolla di sapone ricomporsi: “Die Niemandsrose” o “Anchor”, l’ensemble di prima riunita intorno alle elegie del poeta Paul Celan, ritrovando ancora le fughe, gli svolazzi di Debussy tra le dita di Hell K in “No Swan So Fine”, track by track fino alla finale “Prosa Profana”, ve lo dissi sopra, spero abbiate letto con attenzione, perché tutto ciò che la precede serve a costruire questo piccolo Mantra, poema sonoro, ipnosi, sogno, un’altra bolla variopinta, chiamatela come gradite, perché non c’entra quasi nulla con il resto, è lì a guardare l’album, lo conclude come una pioggia purificatrice nel finale di un film contorto e vissuto, come una surreale espressione celeste che richiama a se gli angeli senza pietà o misericordia, una danza tra cherubini e piccoli demoni uniti perché solo fondendosi plasmano l’Uomo, sacro e profano, carne e spirito, dolore ed a tratti anche gioia, come quando la musica riesce ad essere bella, come qui.

by Nicola Tenani (Sounds behind the Corner)
Source URL: http://www.soundsbehindthecorner.org/the-grave/421-first-human-ferro-feat-albireon-prosa-profana.html

An Kreativität mangelt es Olegh Kolyada wahrlich nicht. Einschließlich „Prosa Profana“ hat der Ukrainer in 2011 allein drei FIRST HUMAN FERRO-Alben fertiggestellt und daneben auch an seinen weiteren Projekten gearbeitet, von denen insbesondere ODA RELICTA zu nennen ist. Während er sich auf den FHF-Werken „Stardust“ und „Homo Shargey“ aber kosmisch geprägtem Dark Ambient widmet, tauchen die zehn Tracks auf der vorliegenden Kollaboration mit der italienischen Dark Folk Formation ALBIREON tief in eine nostalgische Ambientsphäre ein. Ebenso wenig wie die weiteren aktuellen Veröffentlichungen ist diese allerdings keinesfalls mal eben so dahingeschludert worden, sondern das Material über einen Zeitraum von mehreren Jahren zielgerichtet angesammelt, fast schon puzzleartig zusammen gesetzt und weiterentwickelt worden.

Angesichts der zwei doch unterschiedlichen musikalischen Standbeine im FIRST HUMAN FERRO-Sound und der zuletzt eher nachhaltigeren Ausprägung der Space-Variante konnte man sich mit Blick auf die optische Gestaltung offenbar nicht so recht entscheiden, ob „Prosa Profana“ denn nun ganz normal unter dem Bandnamen firmieren oder aber den Namen des dahinter stehenden Protagonisten tragen soll. So wird auf dem Frontcover und der Disc selbst Olegh Kolyada als Urheber genannt, auf der Randbeschriftung des schmucken Digipaks hingegen FIRST HUMAN FERRO gewürdigt – was jedoch völlig in Ordnung geht, da es a) im Ergebnis letztlich ohnehin keinen Unterschied macht und b) „Prosa Profana“ als später Nachfolger von „Guernica Macrocosmica“ aus dem Jahre 2003 anzusehen ist, dessen Entstehungsprozess vergleichbar ist und auf dem es auch atmosphärisch ähnlich zugeht. Die persönliche Note und Verknüpfung beider Produktionen begründet sich indes darin, dass die erste Oleghs Mutter gewidmet war und die gegenwärtige nun seinem vor einiger Zeit ebenfalls verstorbenen Vater.

Wie schon seinerzeit für „Guernica Macrocosmica“ wurden für den Kern der neuen Aufnahmen wiederum populäre Songs aus Sowjetzeiten restauriert, bearbeitet und umarrangiert, darüber hinaus wurden diesmal aber auch Kompositionen von Marlene Dietrich und dem Franzosen CLAUDE DEBUSSY hierfür herangezogen. Neben dieser Ausgangslage ist charakteristische Low-Fi Klangästhetik ein weiterer Grund für den nostalgischen Retro-Schleier, der über dem Gesamtwerk liegt. Ergänzt wird das Soundfundament zum einen durch Oleghs – nach dem 2008er ODA RELICTA Album „Czarstvo Dukha“ – zweite Zusammenarbeit mit ALBIREON, die sich vor allem in den von Davide Borghi in der Mehrheit der Stücke auf Italienisch vorgetragenen Textpassagen manifestiert, welche der sehnsuchtsvollen Grundstimmung ihren ganz eigenen Stempel aufdrücken. Zum anderen sorgt eine Vielzahl organischer Einsprengsel trotz allen Schwelgens in Erinnerungen für eine gewisse Lebendigkeit innerhalb der Strukturen. Ob es nun aber bspw. ein Cello wie in „Why iron in our hearts” ist, traurig-sanftes Pianospiel (z.B. „Eye-deep in hell”) oder die klagende Trompete in „The anchor“, eine elegische Ausstrahlung bleibt stets omnipräsent, die schließlich im trance-artigen Titeltrack einen mehr als würdigen Ausklang findet.

Auch das Drumherum ist mit den zahlreichen Abbildungen, die das Booklet zieren, stimmungsvoll gestaltet, so dass „Prosa Profana“ die Klangkunst des Ukrainers gegenüber „Guernica Macrocosmica“ als Referenz insgesamt auf ein neues Level hebt. Bleibt nur zu hoffen, dass nicht erst das nächste Familienmitglied versterben muss, damit wir auch künftig in den Genuss weiterer Releases dieser Art kommen können.

by [gerrit (pk)] (Terrorverlag)
Source URL: http://www.terrorverlag.de/rezensionen/first-human-ferro-feat-albireon/prosa-profana/

Non è la prima volta che l'ucraino Olegh Kolyada collabora con alcuni membri degli Albireon: l'unione artistica c'era già stata nel secondo album di Oda Relicta, altro progetto di Olegh, e torna ricca di suggestione e singolarità in questo "Prosa Profana". Chi già conosce l'opera di First Human Ferro si troverà dinnanzi ad un album diverso dal solito, in cui le matasse di drones industriali vengono stemperate da toni più morbidi, alla ricerca di una fusione tra elettronica, strumentistica e cantautorato. I tappeti sonori di matrice ambientale vengono infatti sorretti, se non sostituiti, da soluzioni diverse che spaziano dagli arrangiamenti neoclassici - opera della Zhytomir Chamber Orchestra - alla chitarra elettrica floydiana di Stefano Romagnoli in "Old Friend At Dusk", fino ad arrivare a percussioni tipicamente rockeggianti, duetti di violoncello e chitarra acustica in "Why Iron In Our Hearts", o a tenui note di piano in "Eye-Deep In Hell". Lo stile degli Albireon si fa sentire ancor di più in un pezzo a forti tinte locali come "The Anchor", ma soprattutto nel canto di Davide Borghi, che intona in inglese e italiano una serie di testi uggiosi che dipingono amori infranti e panorami solitari. È proprio il contatto tra i suoni e le melodie vocali a fornire l'elemento di maggior interesse, mettendo in relazione (se non in contrasto) passaggi sonori semi-industriali e mitteleuropei con una voce che risente fortemente della tradizione cantautorale italiana. Ne viene fuori un risultato singolare, a volte altalenante, ma capace di far sorgere un certo interesse nell'ascoltatore grazie ad una inaspettata ricercatezza. Se da un lato l'orecchiabilità emerge maggiormente dove i toni sono più soffici e in sintonia con le partiture vocali, è indubbio che il lato sperimentale (e se vogliamo innovativo) si fa sentire quando aumenta la frizione tra melodia e suoni duri. Eccellente la confezione in digipak con ampio libretto allegato.

by Michele Viali (Darkroom Magazine)
Source URL: http://www.darkroom-magazine.it/ita/104/Recensione.php?r=2295